KKontakt

Image CAPTCHA

Kontakt
​​​​​​​

RE&CBT Logos centar
Andrije Jevremovića 450
31315 Zlatibor

Telefon: 063/373397

E-mail: marijana.djenic@logoscentar.rs

Skype: marijanadjenic

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​Putanja do Logos centra   P​​​​​​​rikaži putanju do nas
 

RE&CBT logos centar
Naslovna strana

LOGOS CENTAR Zlatibor
Racionalno-emotivna i kognitivno-bihejvioralna terapija (REBT)
​​​​​

© 2020-2022. LOGOS CENTAR PSIHOTERAPIJA, realizacija Radionica KRUG Krug​​​​​​​