AAsertivni trening

Asertivna komunikacija je vid komunikacije koja nam omogućava da izrazimo svoje mišljenje na direktan, otvoren i socijalno adekvatan način a da pri tom ne ugrozimo prava druge osobe. 

Asertivni trening je namenjen onima koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, onima koji ne umeju da kažu „ne“ i izraze svoju ljutnju na zdrav način, onima koji su preterano pristojni i dopuštaju da ih drugi iskorišćavaju i svima koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama.

Kako ćemo prepoznati asertivnu osobu?

 • Govori jasno i samopouzdano 
 • Bez okolišanja ume da izrazi svoje mišljenje i da preuzme odgovornost za svoj stav
 • Poštuje stavove drugih iako ne mora da se slaže sa njima 
 • Prihvata konstruktivne kritike odbacujući one koje su manipulativne i omalovažavajuće 
 • Zna da uputi kritiku drugima na način koji ne izaziva neprijatnost i frustraciju 
 • Zna da pomogne drugima, ako je to zatraženo od nje ali je ne prati osećanje krivice kada nekog odbije
 • U kontaktu je sa sopstvenim emocijama
 • Nema problem da prihvati svoje greške i poraz
 • Cilj asertivnog treninga je da poveća stepen samopoštovanja, odgovornosti i poverenja u sebe i druge, da pospeši konstruktivno rešavanje konflikta i bolju komunikaciju sa drugima a samim tim bolje međuljudske odnose. 

Teme koje se obrađuju na treningu: 

 • Stilovi komunikacije: razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja. 
 • Zablude o asertivnosti
 • Asertivna prava u komunikaciji; 
 • Model ABC – iracionalna uverenja koja nas sprečavaju da se ponašamo asertivno
 • Stilovi asertivne komunikacije 
 • Kako izbeći manipulaciju 
 • Asertivno upućivanje i prihvatanje kritike; 
 • Šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?
 • Asertivno prihvatanje pohvala

Trening se odvija u malim grupama u formi radionica gde je osnovno težište stavljeno na praktičnom učenju  veština kroz demonstraciju asertivnog ponašanja, igranje uloga, modeliranje, diskusije kao i zadavanje domaćih zadataka za vežbanje kod kuće. 

ZAKAŽITE TRENING >

Naslovna strana

LOGOS CENTAR Zlatibor
Racionalno-emotivna i kognitivno-bihejvioralna terapija (REBT)
​​​​​

© 2020-2024. LOGOS CENTAR PSIHOTERAPIJA, realizacija Radionica KRUG Krug​​​​​​​