PPsihoterapija online

Psihoterapija online je posebno korisna tehnika koja olakšava pristup psihoterapijskim uslugama putem web kamere na različitim aplikacijama: Skype, Viber, Whatsapp, Messenger).

Namenjena je onima koji iz različitih razloga nisu u mogućnosti da dolaze lično kod psihoterapeuta zbog radnog vremena, porodičnih obaveza, preseljenja, sezonskog rada, odmora, trudnoće, a od skora i zbog epidemije korona virusa. Namenjena je onima koji su u inostranstvu, trajno ili privremeno. Namenjene je svima onima koji se usled stidljivosti ili srama teško odlučuju da dođu lično.

Psihološko savetovanje on line omogućava da započnete psihoterapijski proces birajući onaj tip psihoterapije koji Vama najviše odgovara, prevazilazeći na taj način granice i ograničenja mesta u kom živite.

Dugogodišnja istraživanja su pokazala da psihoterapija putem web kamere pokazuju jednaku efikasnost kao ona koje se odvija licem u lice. U svim istraživanja ispitanici su izveštavali da su izgradili snažnu terapijsku vezu sa psihoterapeutom i postigli visok nivo zadovoljstva tretmanom.

​​​​​​​< KONTAKTIRAJTE ME >

Naslovna strana

LOGOS CENTAR Zlatibor
Racionalno-emotivna i kognitivno-bihejvioralna terapija (REBT)
​​​​​

© 2020-2024. LOGOS CENTAR PSIHOTERAPIJA, realizacija Radionica KRUG Krug​​​​​​​