SSavetovanje

Savetovanje je neterapeutska metoda usmerena na prevazilaženje aktuelnih životnih problema i kriza, koje nastaju u trenutku kada se osoba suoči sa naglom i iznenadnom promenom u svom životu. 

Kada psiholog uvidi da ne postoje ni relevantni simptomi ni klinička slika koja zahteva psihoterapijsku intervenciju, fokusira svoj rad na osnaživanje ličnosti, insistirajući na njenim već postojećim potencijalima koji se nisu, ili su se u nedovoljnoj meri, ispoljili.
​​​​​​​
Psihološka podrška  nema za cilj da promeni ličnost jedne osobe, u smislu dubokog restrukturiranja ličnosti kao što se događa u psihoterapiji, već ima za cilj da je osnaži kroz razvoj veština, rešavanje problema i ostvarivanje ličnih ili profesionalnih ciljeva.
​​​​​​​
​​​​​​​Psiholog ne daje savete niti umesto Vas donosi odluke. On Vam pomaže da produbite psihiloške  aspekte Vašeg problema i da sami pronađete odgovor ili rešenje u relativnom kratkom roku. 

Razgovor sa psihologom  se odvija u jednoj toploj i prijatnoj atmosferi u kojoj se gradi odnos baziran na empatiji i ekstremnom poverenju. Sigurno da jedna takva vrsta poverenja počiva na mnogim stvarima ali najviše na obavezi čuvanja profesionalne tajne. 
​​​​​​​
Obaveza čuvanja profesionalne tajne postoji u brojnim profesijama ali kada je u pitanju psihološka profesija ima jednu posebnu vrednost. Jer sve ono što u tom profesionalnom odnosu biva rečeno tiče se najdubljih emocija, ličnih i veoma poverljivih situacija; tako da ako ne postoji jedno utemeljeno i jako poverenje između ova dva sagovornika,  psiholog neće imati šta da radi. Obaveza čuvanja poslovne tajne smatra se, dakle, neophodnim uslovom za korektno obavljanje psihološke delatnosti. 

KONTAKTIRAJTE ME >

Naslovna strana

LOGOS CENTAR Zlatibor
Racionalno-emotivna i kognitivno-bihejvioralna terapija (REBT)
​​​​​

© 2020-2024. LOGOS CENTAR PSIHOTERAPIJA, realizacija Radionica KRUG Krug​​​​​​​